باغبان باشیم برای بچه ها

امروز با حضور دوست عزیزمان خانم منصوره جوادی‌نسب به موضوع آموزش، بدون چارچوبهای عادی پرداختیم. محمدصدرا در خانه توسط مادرش آموزش می‌بیند، فارغ از دستورالعملهای معمول مدارس و در قالب بازی، آزمایش، تعریف پروژه، کار عملی و متدهای خلاقانه که منصوره با تحقیق و پیگیری آنها را آموزش دیده و با فرزند خود دنبال می کند. منصوره با حضور فرزند دوم چالشهایی را هم از سرگذرانده و گهگاه حضور و تجربه دیگران را که با آموزش معمول موافق‌تر هستند را تجربه کرده ولی همچنان برای این تجربه‌ی جدید تلاش می‌کند. منصوره می‌گوید نمی‌داند تا کجا این راه را ادامه خواهد داد ولی در حال حاضر به آن اعتقاد دارد و این راه را ادامه می‌دهد.

این تجربه برای ما که تجارب مشابهی از انتخابهای جسورانه و غیرمتعارف داشته‌ایم بسیار زیباست. ما از مدارسی که در حکم کارگاه نجاری هستند و با دستورالعملهای یکسان تلاش می‌کنند از آدمهای متفاوت انتظارات یکسان داشته باشند رضایت نداریم و معتقدیم ما باغبان فرزندان خود هستیم و محیط و امکانات متفاوتی را در اختیار بچه‌ها قرار می‌دهیم و از رشد و بالندگی آنها لذت می‌بریم. انتخاب روشهای متفاوت هرکدام خوبیها و مشکلات خودش را دارد ولی اگر وقت کافی، دانشی مناسب و نارضایتی از سیستم آموزش فعلی برای فرزندان خود دارید روشی که منصوره انتخاب کرده حداقل برای سالهای ابتدایی می‌تواند برای شما هم کار کند!

Leave a Comment

Your email address will not be published.